NL | FR | EN
WAARDECREATIE

Vertrekkend van een brede visie staat GECORP uw onderneming bij in de zoektocht naar meerwaarde. Wij zijn de gesprekspartner van de bedrijfsdirectie, de Raad van Bestuur en de aandeelhouders van de onderneming.

Wanneer een onderneming een adviseur inschakelt wil zij een meerwaarde realiseren. Een adviseur is geen vaste kost, maar een flexibel inzetbare kracht om een oplossing te helpen zoeken voor een gesteld probleem. De adviseur treedt op als bemiddelaar, coördinator of facilitator, waarbij hij een essentiële rol vervult bij het tot stand brengen van het resultaat, zonder dat hij zelf voor het concrete resultaat verantwoordelijk is. Hij kan daartoe bogen op een ruime intellectuele bagage en een jarenlange praktische ervaring.

Hoewel het resultaat soms verrassend is, streeft hij er altijd naar om waarde te helpen creëren : de onderneming begeleiden in haar beslissing om iets niet te doen en daardoor nodeloze kosten te besparen, maakt tevens een meerwaarde uit.