NL | FR | EN
EXPERTISE IN OVERNAMEBEGELEIDING

Binnen het domein van corporate finance besteden we specifiek aandacht aan het begeleiden van ondernemingen bij fusies en overnames.

Begeleiding bij fusies en overnames -of Mergers and Acquisitions (M&A) zoals ze in het Engels worden genoemd- behelst meer dan het optimaliseren van het financieel-strategisch aspect van de transactie. De eigenaars -zeker als ze actief meewerken in de onderneming- zijn sterk verbonden met hun bedrijf.

De psychologische begeleiding bij het aan- of verkoopproces en het zoeken naar corporate fit ("de klik") is daarbij minstens zo belangrijk.

De taak van GECORP in het traject is te vergelijken met deze van een ceremoniemeester tijdens een huwelijk. We houden er rekening mee dat de onderhandelende hoofdrolspelers slechts zelden zo'n proces van dichtbij meemaken. Bovendien geven de meesten er de voorkeur aan zich verder toe te leggen op hun onderneming tijdens het traject. Een traject dat snel meerdere maanden in beslag kan nemen tussen het tijdstip waarop beslist wordt te kopen of de verkopen en het tijdsstip waarop de aandelen van eigenaar wisselen.

Ondernemingen zijn gemotiveerd om een fusie of overname na te streven omdat ze waarde willen creëren voor de betrokken partijen.
Het is een taktiek om groei te realiseren door het veroveren van marktaandeel, het bekomen van toegang tot nieuwe geografische markten en producten, het beheersen van nieuwe know how of technologie, het creëren van synergieën en dergelijke meer. Het geeft sneller resultaat en is minder kostelijk dan het realiseren van die doelstellingen door interne groei.

Een dergelijk project vergt echter een zeer doorgedreven voorbereiding en opvolging. Ettelijke studies zijn reeds gewijd aan de oorzaken van mislukte fusies en overnames.
Hierna volgen enkele van de veel voorkomende valkuilen :