NL | FR | EN
VERTROUWEN

Elke opdracht wordt individueel benaderd. Dit vereist van GECORP een grondige inwerking in de concrete situatie van de organisatie.
Vertrekkend vanuit basisprincipes werken we telkens een oplossing op maat van de onderneming uit.

Hierbij is het van het grootste belang dat er een vertrouwensband ontstaat tussen GECORP en haar opdrachtgever. De onderneming stelt gevoelige en vertrouwelijke bedrijfsinformatie ter beschikking, die GECORP steeds als dusdanig zal behandelen. Voor het welslagen van het project is het aangeraden dat de onderneming alle vitale informatie deelt.

De samenwerking tussen GECORP en de onderneming start meestal op projectbasis, maar groeit soms uit tot een lange termijn samenwerking.