NL | FR | EN
REFERENTIES

Ondernemingen die geïnteresseerd zijn om te weten op welk vlak GECORP hen van dienst kan zijn, vinden hierna een greep uit de recent behandelde dossiers.

Gezien uiterste discretie en professionalisme belangrijke waarden zijn voor GECORP zijn de getuigenissen op voldoende vage en anonieme basis weergegeven.

Oprichting onderneming
Een klant had de ambitie om een nieuwe onderneming te starten. We hebben hem begeleid bij de opstelling van het businessplan en de oprichting van een vennootschap. Het heeft hem in staat gesteld om internationale partners aan te trekken en we begeleiden de onderneming reeds bij het voeren van fusiegesprekken met een sectorgenoot.

Opstellen businessplan
Toen een klant van zijn financiële instelling te horen kreeg dat zij niet langer bereid waren om zijn investeringen te financieren, is hij bij ons te rade gekomen. Samen hebben we een business plan opgesteld en verdedigd wat de klant heeft toegelaten zijn project alsnog te realiseren.

M&A
Een klant had plannen om het familiebedrijf te verkopen. Op aanraden van zijn accountant heeft hij ons ingeschakeld om hem en de familie te begeleiden tijdens het verkoopproces : gaande van het opmaken van een initiële aandeelhoudersovereenkomst tussen de oorspronkelijke familieleden tot en met het onderhandelen van een managementovereenkomst met de overnemer en alles wat daar tussen komt.

Management Buy-out
Een gedreven managementteam heeft jarenlang meegewerkt aan de groei van het bedrijf waar ze tewerkgesteld zijn. We hebben het team begeleid in hun zoektocht naar risicokapitaal om het bedrijf over te nemen.

Financieringsvehikel
Een groep ambitieuze ondernemers wil investeren in vastgoed en zoekt daarvoor een gepast vehikel op te richten. Ons strategisch advies betrof de oprichting van een beursgenoteerde vastgoedbevak.

Financiële moeilijkheden
Meerdere bedrijven komen door de voortdurende financiële en economische crisis in liquiditeitsproblemen. Eerder toegezegde kredieten dreigen opgezegd te worden, tenzij drastische maatregelen genomen worden. Om te vermijden dat vaste activa liquide moeten gemaakt worden, worden nieuwe afspraken gemaakt met de kredietverstrekkers om tot een win-winsituatie te komen voor alle betrokken partijen.

Aandeelhoudersdispuut
In een zaak waarbij een niet-actieve minderheidsaandeelhouder de expansieplannen van de overige actieve aandeelhouders blokkeert, omdat ze zijn belangen niet dienen, bemiddelen we om het ondernemingsbelang te laten primeren. Hierbij hebben we een waardering opgemaakt van de onderneming en voeren we gesprekken met financiële partijen om de actieve aandeelhouders toe te laten het minderheidsbelang over te nemen.

Fusie
Bij een fusie tussen 2 sectorgenoten zijn we aangezocht om de waarde van één van de fusionerende partijen te bepalen. Dankzij onze professionele aanpak zijn beide partijen overeengekomen dat wij tevens de tweede fusiepartner waarderen en op die basis een gemeenschappelijke fusiewaarde bepalen.