NL | FR | EN
WELKE TARIEVEN HANTEERT GECORP

In functie van het dossier dat de klant aan GECORP voorlegt, bekijken we in samenspraak een vergoedingsstructuur.

Voor advies projecten werkt GECORP met een vast uur- of dagtarief. Dit kan desgewenst gekoppeld worden aan een succesfee.
Voor M&A begeleiding werkt GECORP met een combinatie van kostenvergoeding en successfee.

De partners van GECORP beschikken over een erkenning als KMO-adviseur en kunnen dus onder voorwaarden hun klanten gesubsidieerd advies verlenen. Meer details hierover vindt u op de site van de KMO-portefeuille.