NL | FR | EN
CORPORATE GOVERNANCE

Een adviseur dient alle belanghebbenden van de organisatie – daarbij denken we aan de eigenaars, het personeel, klanten en leveranciers en de gemeenschap (alle partijen die geen contractuele band hebben met het bedrijf maar toch beïnvloed kunnen worden door de beslissingen van het bedrijf) – in gedachten te houden in zijn begeleidingsopdracht. Dit wordt vervat in de principes van Corporate Governance.

Wanneer wij een opdracht vervullen is GECORP de gesprekspartner van de aandeelhouders, de raad van bestuur en de bedrijfsdirectie. Wij nemen het op ons om de belangen van alle betrokken partijen zoveel mogelijk in acht te nemen en bespreekbaar te houden.